Ochrana osobních údajů

Poslední aktualizace: 16.8.2023

Toto jsou podmínky ochrany osobních údajů pro webovou stránku Vyhubime.cz (dále jen jako Stránka). Stránka respektuje vaše soukromí a snaží se chránit vaše osobní údaje. Následující podmínky ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaké máte možnosti ohledně ochrany vašich osobních údajů.

Shromažďované informace:

a. Osobní údaje: Při používání Stránky můžeme shromažďovat určité osobní údaje, jako jsou jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo apod. Tato data mohou být shromažďována prostřednictvím formuláře nebo jiných interaktivních prvků Stránky.

b. Automatizovaně shromažďované informace: Stránka může také automaticky shromažďovat určité technické informace, jako jsou IP adresy, informace o prohlížeči, operačním systému a podobně, za účelem analýzy provozu a zlepšení Stránky.

Účely zpracování:

a. Shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zajištění provozu Stránky, komunikace s vámi, poskytování informací o našich službách a zlepšování uživatelské zkušenosti.

Sdílení osobních údajů:

a. Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami mimo naši společnost, pokud není toto sdílení nezbytné pro plnění našich povinností nebo právních požadavků.

Bezpečnost:

a. Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zneužitím.

Práva subjektů údajů:

a. Máte právo přístupu k vašim osobním údajům, jejich opravě, výmazu nebo omezení zpracování.

b. Můžete požádat o kopii vašich osobních údajů.

Cookies a sledovací technologie:

a. Stránka může používat cookies a jiné sledovací technologie pro analýzu provozu a personalizaci obsahu. Můžete tuto funkcionalitu ovlivnit v nastavení prohlížeče.

Změny podmínek:

a. Tyto podmínky ochrany osobních údajů mohou být aktualizovány. Každá změna bude zveřejněna na Stránce.

Kontakt:

a. Pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat.